Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dagteekeningstempel.

Het in deze order vermeld bedrag aan mij voldaan

te den _

Postspaarbank in Nederlandsch-Indie.

Telegrafische order van betaling.

No

Kantoor

Machtiging tot terugbetaling aan

eener som van ƒ

zeSge gulden,

bij het hulpkantoor te

op spaarbankboekje nummer , serie* ,

De Directeur der Postspaarbank,

Voor afschrift: De Commies,

Form. Vlld,

TELEGRAFISCHE ORDER VAN BETALING — FORM. Vila*.

Sluiten