Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dagteekeningstempel.

Postspaarbank in Nederlandsch-Indië.

Verzoek om overschrijving van een Spaarbankboekje.

*) Naam en voornamen, De ondergeteekende ') - ,

voluit geschreven.

») Woonplaats met ver- wonende te 2) ,

melding van wijk of buurt.

zoek^hetlf^kVwenscht verzoekt den Directeur der Postspaarbank het hiernevensgaande Spaarbankboekje Serie

terug te ontvangen bij het

laatstgenoemd kantoor, Nr kantoor I , te doen overschrijven op het

dan wel bij een daaronder

behoorend hulpkantoor. zijner

<) Handteekening, te stel- kantoor , en dat boekje daarna weder te beschikking

len in tegenwoordigheid

van den postambtenaar. je stellen bij 3)

, den '..

Mi

Form. Nr. Xlla,

VOORZIJDE VAN FORM. Xlla, VERZOEK OM OVERSCHRIJVING VAN EEN SPAARBANKBOEKJE.

Sluiten