Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Postspaarbank in Nederlandsch-Indie. ;

Terugzending van een afgesloten Spaarbankboekje.

Ik heb de eer U hierbij te doen toekomen een ( tal) op heden afgesloten Spaarbankboekje(s)

Serie Nr(s) ten name van

en U uit te noodigen dit (deze) te willen doorzenden aan het hulpkantoor

ter uitreiking aan I , waarna

dit formulier alsmede de door den inlegger voor ontvangst geteekende kennisgeving (form. XIX) spoedig worden terugverwacht bij de directie.

Aan BATAVIA, den 191 .

den Chet van het Post" e" le-igfgg_f kantoor De Directeur der Postspaarbank,

Post

te ,

Form No. XVIIIa.

waarna

VOORZIJDE VAN FORM. XVIIIa VOOR OVERDRACHT OP NEDERLAND

Sluiten