Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dagteekening-

Volgnummer stempeL

„; 1 Serie _

«" < Nr. .: '

o J

M ( Kantoor '.' .,„-._

Dagteekening-

Volgnummer stemPel-

Bewijs van overneming of inhouding

van het Spaarbankboekje Serie

Nr

rvctiuuui

overgeschreven op het kantoor

overgeschreven op het kantoor

Inlegger:

ten name van

Bedrag van het tegoed: ƒ.

n kantoorchef,

overgenomen e hulppostcommies,

—— e—j op grond van *r »

ingehouden r 0 l"^--'

Form. Nr. XIVa. N.B. Dit bewijs te bewaren om bij navrage te dienen.

BEWIJS VAN OVERNEMING, FORM. XIV.

Sluiten