Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dagteekeningstempel.

Model D.

Aanvrage om materieel ten dienste van het kantoor

De Kantoorchef,

Benaming der verlangde Aanwezig

op Aangevraagd. Toegezonden, stukken. heden

Zie de hierna op bladz. 94 en 95 volgende lijst van de formulieren enz., welke op de kantoren voorhanden moeten zijn.

Ontvangen (1) den Verzonden den

De Kantoorchef, De Directeur der Postspaarbank,

(1) Deze aanvraag wordt, na voor ontvangst geteekend te zijn, ten spoedigste teruggezonden aan den Direc- teur der Postspaarbank te Batavia.

Sluiten