Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overneming van spaarbankboekjes — Gedrukten. 143—147

143. De bewijzen van overneming form. XlVö moeten in volgorde van Gebruik de daarop gestempelde nummers worden gebruikt, en zij moeten na ge- form. XIVo. bruik per eerste gelegenheid worden opgezonden aan den Directeur.

Aanv. Ter voorkoming van misbruik van deze formulieren moet aan dit voorschrift streng de hand worden gehouden. De formulieren moeten op de kantoren zorgvuldig worden bewaard.

GEDRUKTEN.

144. Alle voor de uitoefening van den Postspaarbankdienst benoodigde Verstrekking, gedrukten, alsmede de voor de opzending van spaarbankboekjes en van de verantwoordingstaten te bezigen briefomslagen form. XV, worden op aanvraag van wege de Postspaarbank aan de kantoren verstrekt.

Aanv. Aanvragen worden ingediend volgens het hiernevens afgedrukt model D. De kantoorchefs moeten er voor waken, dat steeds de voorraad gedrukten voldoende is voor de behoefte.

Telegraphische aanvragen moeten schriftelijk worden bevestigd.

145. Aan de bewaring van de gedrukten moet de noodige zorg worden Bewaring besteed. Spaarbankboekjes, penningen, verantwoordingstaten en bewijzen en van overneming form. XlVö moeten zeer zorgvuldig worden opgeborgen. Zij gebruik, worden in gebruik genomen, met inachtneming van de volgorde volgens de gestempelde nummers.

Aanv. Indien een boekje, staat of bewijs ongeschikt blijkt om te worden uitgegeven of in gebruik genomen, wordt daarvan aan den Directeur mededeeling gedaan onder opzending van het afgekeurde stuk.

146. Aan nieuwe inleggers moeten bij de uitreiking van de spaarbank- Voorschriften boekjes exemplaren worden verstrekt van de voor hen bestemde uiteenzettingen voor inleggers, van de bepalingen betreffende den dienst der Postspaarbank.

Aanv. Daarbij wordt zooveel mogelijk rekening gehouden met de voor den inlegger meest begrijpelijke taal, waarin de voorschriften zijn uitgegeven.

147. Aan reclamemiddelen wordt eene doelmatige bestemming gegeven. ReclamemidVoor het publiek benoodigde formulieren kunnen bij kleine hoeveelheden delen en afaan de aanvragers kosteloos worden afgegeven. gjfte van

Aanv. Van de quitantieformulieren V zijn boekjes beschikbaar met 10 formulieren, welke tegen den prijs van 5 cents worden verstrekt.

formulieren.

Sluiten