Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 \ | form la Nederl.

2. 1 ib n

3. I \ » 1* Mal.

4. 1 . j » lc Nederl. s > Aanvragen om inlegger te worden. . . . \ ^

6. \ \ „ ld Nederl.

7. 1 [ ., Ig »

8. | \ „Ie Mal.

o J l „ 1/ Nederl.

| Aanvragen voor inhoudingen op traktement. j ^

11. | Aanvragen om inhoudingen te wijzigen of ( » lg Nederl.

12. i te staken • • • f » te Mal.

13. Stamregister „ H.

14. 1 11 Serie A.

15. > Spaarbankboekjes (met penningen) . . . < „ 111 < „ B. 16.. > f f C.

17. Verantwoordingstaten' voor inlagen ... „ IV.

18. 1 Quitantiën- losse . . 1 recntstreeksche l i V Nederl.

19. } „ • .}, . t .. { „ V Mal.

i . r . • ^terugbetalingen . . J , .

20. ) „ in boekjes. 1 6 . ( „ V Nederl.

21. j / „ Vla of j ^

22. ( Aanvragen om terugbetaling op het betrok- ) » VIc {

23. ( ken kantoor ) „ Vla of )

24. ) \ „ VIc | \ / » VI* of i

I ^ . .• viw Nederl.

26. f Aanvragen om terugbetaling op een ander ) » VI" )

21 ■ kantoor •• ™of

28. / l Vief )

29. Telegrafische aanvragen om terugbetaling

(alle post- en telegraafkantoren, behalve

Weltevreden) „ Vle Nederl.

30. Telegrafische aanvragen om terugbetaling

(alleen voor Weltevreden) „ VI/ Nederl.

31. Aanvragen om een jaarorder. ..... „ Vlg „

32. ) Aanvragen om terugbetaling op het boekje \ „ VI* „

33. ) van een overledene / „ VI* Mal.

34. Telegrafische orders van betaling (alle

post- en telegraafkantoren behalve Weltevreden) „ Vlld Nederl!

35. Verantwoordingstaten voor terugbetalingen. „ Vlll.

36. Register ter boeking van de dagtotalen. . „ IX.

37. Extracten uit idem „ IX* (')

38. | Aanvragen om overschrijving van spaar-J » Xlla Nederl-'

39. ) bankboekjes ( „ Xlla Mal.

(l) Form X en XI bestaan niet meer.

Sluiten