Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

40. } . .. ,. , J form. Xlllo Nederl.

/ Aanvragen om duphcaatboekjes of pen-f Xllla Mal

42. ) ninge") " Xlllo Nederl.

43. Register houdende bewijzen van overneming

en inhouding van spaarbankboekjes . . „ XIVa.

44. Losse bewijzen van overneming en inhou¬

ding alleen voor de kantoren op de Buitenbezittingen „ XIV b.

45. Briefomslagen aan den Directeur .... „ XV.

46. Verzoeken om overdracht op Nederland. „ XVII Nederl.

47. Idem voor niet afgesloten Nederlandsche

boekjes ter opzending naar Amsterdam

^formulier der Rijks-postspaarbank). . . „ CDVII Nederl.

48 / « u •« -i \ Nederl.

> Voorschriften voor inleggers <

49. j f Mal.

50. Hangkaarten en andere reclamemiddelen.

BOVENDIEN TEN BEHOEVE VAN DE HULPKANTOREN.

.51. Voorloopige bewijzen van ontvang van

eerste inlagen form. XIV Nederl.

52. Verantwoordingstaten inlagen —klein model. „ IV.

.53. Idem terugbetalingen „ VIII.

.54. Losse bewijzen van overneming of inhouding van spaarbankboekjes (alleen op xle Buitenbezittingen) „ XlVö.

Sluiten