Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Specificatie van de bedragen welke teruggenomen worden.

Namen, voorletters en stamboeknummers Kantoor van uitgifte> volgnummer

... en serieletter van het Teruggenomen,

der inleggers. . .. ,.

&& spaarbankboekje.

ƒ

»

Totaal ... ƒ

., Origineel Afgegeven voor-p^-^

De Commandant van

Afrekening met het postkantoor.

Te storten (zie voorzijde) ƒ Terug te nemen (zie boven) ƒ

Terug te nemen (zie boven) „ Te storten (zie voorzijde) „

Per saldo te storten ƒ Per saldo terui te nemen ƒ

Voor de ontvangst van: Voor de ontvangst van:

den den

{Handteekening van den postambtenaar),

(Handteekening van den persoon belast met de ontvangst der gelden van het postkantoor),

(Handteekening van den postambtenaar),

Toelichting.

De origineele expeditie van dezen staat blijft in handen van hem, die geld afdraagt, dus van den postambtenaar of van den persoon belast met de ontvangst der gelden aan het postkantoor. De afrekening met het postkantoor wordt ten postkantore ingevuld.

Sluiten