Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B IJ KANTOREN.

193

193. Op de bijkantoren wordt de dienst der Postspaarbank geheel uitgeoefend volgens de voorschriften voor de kantoren, met dit verschil dat de verantwoording van de inlagen en terugbetalingen geschiedt door tusschenJcomst van het kantoor op de wijze als voor de hulpkantoren is bepaald.

Aanv. De bijkantoren geven ook zelve spaarbankboekjes uit aan nieuwe inleggers, en boekjes van andere kantoren kunnen ook op de bijkantoren worden overgeschreven.

De aan de bijkantoren verstrekte verantwoordingstaten form. IV en VIII zijn van hetzelfde model als die voor de kantoren.

Sluiten