Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALFABETISCH REGISTER.

AANDUIDING van spaarbankboekjes

AANDUIDING van overgeschreven spaarbankboekjes

AANGIFTE van vermissing van spaarbankboekjes

AANVRAAG om een dupl icaat - boekje r

AANVRAGEN om jaarorders • • •

AANVRAGEN om materieel

AANVRAGEN om overdracht op Nederland

AANVRAGEN (gewone) voor telegrafische orders van betaling

AANVRAGEN om terugbetaling

ADRESSEERING van stukken aan de Postspaarbank gericht

AFGELEGEN garnizoenen

AFGIFTE van een duplicaat-boekje

AFGIFTE van formulieren aan inleggers , - ï

AFSLUITING der boekjes voor overdracht op Nederland

AFSTEMPELING van stukken aan de Postspaarbank gericht

ALGEHEELE terugbetaling ,

ALGEMEENE BEPALINGEN

BEDRAG der jaarorders

BEDRAG der rente

BEHANDELING in Nederland van over te dragen boekjes

BEHANDELING van het stamregister

BEHEERDERS van vereenigingen

BEOORDEELING van beperkende bepalingen

BEOORDEELING van de bevoegdheid van vertegenwoordigers

BEPERKENDE BEPALINGEN ? •

BESTUURSLEDEN van vereenigingen ....•>

BEWARING van gedrukten

BRIEFWISSELING van de kantoorchefs met den Directeur

BIJKANTOREN . , • •

BIJLAGEN der verantwoordingstaten

CONTRÓLE der form. 1X6 der hulpkantoren

DAGTOTALEN

DAGTOTALEN (Boeking van-) op de hulpkantoren

DAGTOTALEN (Boeking van-) van de hulpkantoren op het kantoor

DESERTIE van werklieden op ondernemingen

DIENSTTIJD op de kantoren, bijkantoren en hulpkantoren

DIENSTVERHOUDING van de kantoorchefs tot den Directeur!

DIRECTIEBOEKJES

Nummers.

69. 118. 136. 132.

8 5. 144. 119.

92.

78 — 80. 6. 151. 133. 147. 121. 6. 83. 1 — 15.

87. 107. 125.

63.

30 — 31. 60. 3 8.

5*5 — 60. 30. 145. 5.

11 en 193.

99.

188.

103. 187. 189. 168. 11. 4.

32 — 33.

Sluiten