Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nummers.

DUPLICAAT-BOEKJES . . . . . 131—136.

DUPLICAAT-BOEKJES bij hulpkantoren . . . ' 191.

DUPLICAAT-BOEKJES voor militairen 153.

DUPLICAAT-BOEKJES in stamregister 134.

DUPLICAAT-PENNINGEN . ' 138.

DUUR van jaarorders. . . , • • • 84.

EERSTE INLAGEN 49 — 54.

EERSTE INLAGEN — formulieren 1 51.

EERSTE INLAGEN van gestraften 170.

EERSTE INLAGEN bij een hulpkantoor 52 en 177.

EERSTE INLAGEN ten name van een ander 53.

EUROPEANEN 18.

FORMULIEREN. Lijst van — Bladz. 94 en 95

FORMULIEREN I voor eersteinlagen S1-

FORMULIEREN IV en VIII (Gebruik der — ) 101.

FORMULIEREN IV en VIII van hulpkantoren ,84-

FORMULIER XlVö (G e b r u i k van — ) l43-

GEBRUIK van gedrukten . 145-

GEBRUIK van jaarorders . . 8Ó-

GEDRUKTEN 144 — 147.

GEDRUKTEN voor hulpkantoren 192.

GEDRUKTEN voor militairen 158.

GEDRUKTEN voor werklieden op ondernemingen it . . . 169.

GEHEIMHOUDING van aangelegenheden der Postspaarbank 8-

GEHEIMHOUDING. (Opheffing van de— ) 9.

GEHUWDE VROUWEN |§ 23.

GEKLEURDE STROOK van de verantwoordingstaten 44.

* GELEIDELIJSTEN voor gestraften . . . 173.

GEMACHTIGDEN . . ' . ' 34 — 36.

GESTRAFTEN 170—173.

GETUIGEN bij handmerken op betalingsstukken 100.

GEVALLEN van overneming en inhouding van spaarbankboekjes 1^9.

GEWONE ORDERS VAN BETALING 82 — 83.

HANDMERKEN van inleggers 100.

HEROVERDRACHT op Nederland of Indië 130.

HULPKANTOREN voor den dienst der Postspaarbank aangewezen 11 en

176 —192.

IDENTITEIT 72.

IDENTITEIT! Opgave van gegevens voor de 50.

INDIENING van extracten form. 1X0 104.

INHOUDINGEN voor landsdienaren 32.

INHOUDING van spaarbankboekjes 139 — 143.

INLAGEN 39 — 48.

INLAGEN Eerste — bij een hulpkantoor 52 en 177.

INLAGEN Verdere — bij een hulpkantoor 179.

INLAGEN van militairen . 149.

Sluiten