Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nummers.

INLAGEN van werklieden op onder nemingen. I 160.

INLANDERS 19>

INLANDERS. Hulp voor 21.

INLEGGERS | 16 — 38.

INLEGGER. Verplichting van den — 54

INLEVERING van spaarbankboekjes voor overdracht op Indië 126.

INLICHTINGEN aan hulpkantoren | i92

INRICHTING van spaarbankboekjes I 69.

INSCHRIJVING van beperkende bepalingen 58-

INSCHRIJVING van inlagen en terugbetalingen 43 — 47.

INSCHRIJVING van idem in het spaarbankboekje 45.

INSCHRIJVING in het stamregister I 62.

INSCHRIJVING van terugbetalingen 73

INSCHRIJVING op zekerheidsboekjes 174.

INTREKKING van beperkende bepalingen 59

JAARORDERS 84 — 88.

JAARORDERS. Overschrijving van H7-

KANTOREN voor den dienst der Postspaarbank aangewezen 11-

KANTOREN voor jaarorders 84-

KANTOREN voor rechtstreeksche terugbetalingen * .. • • 77-

KANTOREN van uitgifte van spaarbankboekjes. 66.

KASBÓEK C 105-

KASBOEK C. Boeking in — van de dagtotalen der hulpkantoren 190.

KENNISGEVINGEN van inlagen 48-

LANDAARD van inleggers 1 18 — 22.

LANDAARD. Verandering van 22.

LANDSDIENAREN. Inhoudingen voor 32

LOKETTEN op de kantoren 13

LIJST van duplicaat-boekjes 134-

LIJST van formulieren i ' Bladz.94en95.

Nummers.

MAANDEN. Uiteenhouding der — bij de verantwoording 102.

MATERIEEL. Aanvragen om 144.

MAXIMUM over te dragen tegoed op Nederland 124.

MAXIMUM voor rechtstreeksche terugbetalingen 76.

MAXIMUM voor rente • HO-

MEDESEINING van inlagen en terugbetalingen 91.

MEDEZENDING van het spaarbankboekje bij aanvragen om terugbetaling 8°.

MEERDERE boekjes van éénzelfdeninlegger 68.

MEERDERE inleggers op éénzelfde boekje 68.

MILITAIRE INLEGGERS 148 — 158.

MINDERJARIGEN 25 — 28.

MINDERJARIGEN beneden 16 jaar . . . 28.

MINDERJARIGEN. Vader of voogd van — . . : . 28.

MINIMUM hedrasr der i n 1 aeen en t e r u s b e t al i nee n 42.

Sluiten