Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nummers.

NADERE overschrijving 118.

NIET-AFGESLOTEN boekjes voor overdracht op Indië 127.

NIET-ZELFSTANDIGE militaire spaarders . 148.

ONBEKEND adres bij overschrijving 116.

ONBEKENDE inlagen en terugbetalingen 79.

ONDERSCHEIDING van inleggers 17.

ONDERWERPING aan de bepalingen 41.

ONDERWERPING aan de bepalingen bij overdracht op Indië 130.

ONRECHTMATIGE houders van spaarbankboekjes 135.

ONVRIJWILLIGE besparingen door militairen 156.

OPDRACHT aan hulpkantoren 192.

OPDRACHT aan het kantoor bij overdracht op Indië .... .... . 128.

OPGAVEN van gegevens voor de identiteit ' . . 50.

OPHEFFING van de geheimhouding 9.

OPSCHORTING van terugbetalingen . . .' 97.

OPZENDING der aanvraag om terugbetaling 80.

OPZENDING der boekjes voor overschrijving 112.

OPZENDING der boekjes voor rentebijschrijving 106.

OPZENDING der boekjes voor terugbetalingen 80.

OPZENDING der stukken voor overdracht op Nederland 120.

OPZENDING der verantwoordingstaten 98.

ORDERS VAN BETALING 81.

ORDERS van betaling. Gewone— 82 — 83.

ORDERS van betaling. Jaarorders 84 — 88.

OVERDRACHT op Indië 126 — 130.

OVERDRACHT op Nederland 119 — 125.

OVERDRACHT door hulpkantoren 191.

OVERLEDENEN 37.

OVERLIJDEN van werklieden op ondernemingen 168.

OVERNEMING van spaarbankboekjes 139 — 143.

OVERNEMING der stortingen van werklieden op ondernemingen 162.

OVERSCHRIJVING binnen Nederlandsch-Indië 111 — 118.

OVERSCHRIJVING bij hulpkantoren 191.

OVERSCHRIJVING. Nadere 118.

OVERSCHRIJVING van jaarorders 88en 117.

OVERSCHRIJVING voor gestraften 172.

OVERSCHRIJVING voor militairen 152.

OVERSCHRIJVING. Spaarbankboekje bij — 114.

OVERSCHRIJVING. Stamregister bij — . 113.

OVERSCHRIJVING voor werklieden op ondernemingen 166—167.

PENNINGEN . 71.

PREMIEGELDEN van militairen 157.

QUIT ANTIEBOEKJES . 147.

RAADPLEGING van het stamregister 64.

RECHTSTREEKSCHE terugbetalingen 75 — 77.

Sluiten