Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nummers.

VERBINDENDE kracht van beperkende bepalingen 57.

VERBOD van inlagen en terugbetalingen op voor overdracht afgesloten boekjes. 123.

VERGELIJKING van het tegoed bij de inschrijving van inlagen en terugbetalingen. 47.

VERGISSINGEN bij het inschrijven van inlagen en terugbetalingen 46.

VERGOEDINGEN aan de postambtenaren Bladz. 139-143.

VERHINDERING van den inlegger bij overschrijving 115.

VERHINDERING bij eerste inlagen . . ' 52.

VERJARING van vorderingen tot terugbetaling van spaargelden. ...... 2.

VERKORTINGEN van uitdrukkingen in deze voorschriften 3.

VERLENGING van termijnen voor terugbetalingen 96.

VERMISSING van werklieden op ondernemingen 168.

VERNIEUWDE spaarbankboekjes ,37-

VERPLICHTING van den inlegger 54.

VERREKENING van inlagen en terugbetalingen voor werklieden op ondernemingen 164.

VERSTREKKING van gedrukten 144

VERTEGENWOORDIGERS. Wettelijke — van meerderj arigen 24.

VERTREK naar Nederland van mil i tairen 1SS.

VERVALLEN of nietigheid van beperkende bepalingen 56.

VERVALLEN orders 93

VERVALSCHING bij terugbetalingen • • 74-

VERVANGING. Tijdelijke — van overgenomen spaarbankboekjes I42-

VERZENDING van spaarbankboekjes, akten en andere stukken 7-

VERZET tegen de terugbetaling aan minderjarigen 27.

VOLMACHTEN. Doorloopende — 3Ó-

VOLMACHTEN. Speciale — 35

VOORSCHRIFTEN voor inleggers I46-

VREEMDE OOSTERLINGEN 20.

VREEMDE OOSTERLINGEN. Hulp voor 21.

VRUCHTGENOT' van ouders van minderjarigen 26.

VRIJDOM van briefport voor brieven aan den Directeur . *4-

VRIJSTELLING van zegelrecht voor akten en stukken i5-

WAARBORG voor de inleggers 1.

WERKLIEDEN op ondernemingen 159—169.

ZELFSTANDIGE militaire spaarders ('«; • 148.

ZEKERHEIDSBOEKJES 174—175.

Sluiten