Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PLAN VAN UI I üAVt

van de Geïllustreerde Land- en Tuinbouwbibliotheek, onder redactie van F. B. Löhnis, Prof. Dr. J. Ritzema Bos, P. van Hoek en Leonard A. Springer.

De Geïllustreerde Landbouwbibliotheek, waarvan tot dusver 10 deeltjes verschenen, wordt uitgebreid tot eene Land- en Tuinbouwbibliotheek, en in verband daarmee is de Heer Leonard A. Springer in de redactie opgenomen.

Verschenen:

Beginselen <ler Dierkunde, door Prof. J. Ritzema Bos, te Amsteid&ni.

Zuivelbereiding, door Dr. K. H. M. van der Zande, te Hoorn.

Grondverbetering, door J. Z. ten Rodengate Marissen, te Wageningen.

Ziekten en Beschadigingen der Kultuulge wassen, I, door Prof. J. Ritzema Bos, te Amsterdam.

Scheikunde, I, door P. van Hoek, te 's-Hertogenbosch.

Algemeene Plantenteelt, door J. Z. ten Rodengate Marissen. te Wapeningen.

Ziekten en Beschadigingen der Kuituurgewassen, II, door Prof. J. Ritzema Bos, te Amsterdam.

Scheikunde, II, door P. van Hoek, te's-Hertogenbosch. ' nHDftVTM

Aardrijkskundig-landbouwkundige beschrijving van ^derland, door B. H.Schro\en.

te Wageningen.

Plantenleven, I, door Dr. E. Giltay, te Wageningen.

Algemeene veeteelt, door G. Reinders, te Groningen.

Verder zijn in bewerking:

Paardenfokkerij, door A. W. Heidema, te Groningen.

Lichaamsbouw en levensverrichtingen der huisdieren, door Prof. J. Ritzema Bos,

te Amsterdam.

Plantenleven, II, door Dr. E. Giltay, te Wageningen.

Grondbewerking en landbouwwerktuigen, door J. Heidema, te Groningen. Natuurkunde en meteorologie, door J. van Dam en Dr. A. H. Borgesius, te ^ ageningen. Bijzondere plantenteelt, door J. Z. ten Rodengate Marissen, te Wageningen. Hiindvee, door G. Reinders. te Groningen.

Schapen en varkens, door G. Reinders, te Groningen.

Bedrijfsleer en landbouw boekhouden, door Dr. A. M. Prins, te Wageningen. Bemestingsleer: , ,

I. De meststoffen, door P. van Hoek. te s-Hertogenbosch.

Ha. De bemesting in den landbouw, door P. van Hoek, te s-Hertogenbosch. 116. De bemesting in den tuinbouw, door C. H. Claassen, te Boskoop. Vruchtenteelt, door J. P. M. Camman, te Tiel, en E. Snellen, te Maastricht. Warmoezerij (op kouden grond en in bakken en kassen), door A. Ide, te Wageningen. Bloementeelt (vollegrondskultuur), door J. G. Hazeloop, te Aalsmeer.

Bloementeelt (kaskultuur), door B. A. Plemper van Balen, te Wageningen. Tuinarchitectuur, door Leonard A. Springer, te Haarlem.

Geschiedenis der tuinarchitectuur, door Leonard A. Springer, te Haarlem. Verpleging der sierboomen en sierheesters, door Leonard A. Springer, te Haanem. Plantenaardrykskunde, door Dr. J. Th. Cattie, te Wageningen. t

Ziekten en beschadigingen der tuinbouwgewassen, door Prof. J. Ritzema bos, te Amsterdam.

Onkruiden, door Prof. J. Ritzema Bos, te Amsterdam.

Iloutteelt, door H. J. Lovink, te Utrecht.

leder deeltje is apart verkrijgbaar, gebonden a f 0,75 per deeltje.

Sluiten