Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pleegd en in 't algemeen tot zijn nut of genoegen gehouden en geteeld worden, dan is het aantal veel grooter. Zoo ruim opgevat is het echter beter van dierenteelt dan van veeteelt te spreken.

Wij vatten hier het woord vee in engeren zin op en verstaan daaronder dus in hoofdzaak: paarden, runderen, schapen en varkens, maar geven van de verschillende geteelde dieren het volgende overzicht.

Yan de Gewervelde dieren:

Uit de klasse der zoogdieren:

Uit de orde der Roofdieren: Hond, kat, fret.

Uit de orde der Knaagdieren: Konijn en Marmotje of Gui-

neesch biggetje (Cavia cobaya).

Uit de orde der Eenhoevigen: Paard, ezel, muildier (bastaard van ezel en merrie), muilezel (bastaard van ezelin en hengst). Uit de orde der Veelhoevigen: Varken, Indische olifant (plant

zich niet in gevangenschap voort).

Uit de orde der Tweehoevig en: Runderen ('t gewone rund, zebu of bultos, yak of knoros en de gayal). buffels, lama's , schaap, geit, rendier, edelhert en damhert (beide laatste in parken), kameel, dromedaris.

Uit de klasse der vogels : Huis- en zoogenaamde tortelduif of lachduif (Columba risoria), huishoen, kalkoen, parelhoen, pauw, fazanten, struisvogel, zwanen, ganzen, eenden; bovendien verschillende zang- en giervogels.

Uit de klasse der visschen: Karper, goudvisch, zeelt en forel. Van de Gelede dieren:

Uit de klasse der insecten: Bij, zijderups, Japansche zijderups (Attacus Yamamai) en de Ailanthusrups (Saturnia Cynthia)m Uit de klasse der schaaldieren: Rivierkreeft.

Van de Weekdieren:

Uit de klasse der schelpdieren: Oester.

Onder teelt verstaat men in het algemeen het aankweeken of aanfokken, het voeden en verzorgen van organische wezens, met het doek om er het meeste nut van te trekken.

Sluiten