Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kenmerken in eene bepaalde richting gefokt, dat is: men zocht zorgvuldig de dieren, die het best aan het doel dat men zich stelde beantwoordden, uit en liet deze met elkander paren.

Men is dus in de verdeeling van arbeid verder gegaan. Zoo legt men zich in sommige streken toe op het aanfokken van zware trekpaarden, elders van lichte rijpaarden, enz.; sommige landbouwers houden rundvee en fokken het aan met het oog op

Fig. 4. Engelsch schaap, gekruist Lincoln-Leicesterras.

melkproductie, anderen leggen zich meer toe op het aanfokken van mest- of trekvee; in sommige streken houden de landbouwers schapen hoofdzakelijk met het oog op de wol en fokken ze daarvoor aan; in andere streken staat de productie van vleesch en vet of van melk op den voorgrond.

Naast de natuurlijke of landrassen zijn alzoo verschillende fok-

Sluiten