Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook in hoofdzaak van dien van 't geraamte afhankelijk, Fig. 9—16. Bij eene beoordeeling van dien bouw heeft men echter niet enkel te letten op de afmetingen der verschillende beenderen maar ook op hun betrekkelijken, stand, omdat deze mede den vorm van het

lichaam bepaalt en op de hoedanigheid der banden die ze bijeen moeten houden.

Een goede bouw van het geraamte is in de tweede plaats van belang omdat de beenderen , in verband met de aangehechte spieren, worden dienstbaar gemaakt voor de bewegingen en in 't bijzonder voor den gang van het dier.

b. Het spierstelsel. De spieren vormen de hoofdmassa van hetgeen men gewoonlijk

Fig. l,. \ ier dwarsge- noemt }iet yleesch der dieren. Het weefsel streepte spiervezels niet waaru^ zjj gr0otendeels opgebouwd zijn,

laagjes vet daartusschen. . r , , , , , . ,

spierweefsel geheeten, komt in twee vormen

voor, die men naar het uitzicht onder een microscoop als glad,

Fig. 6, en dwarsgestreept, Fig. 17, onderscheidt. De eerste vorm,

meer bleek van kleur, komt grootendeels voor in spieren die

beweging veroorzaken onafhankelijk van den wil, b. v. in den

wand van het darmkanaal, de laatste, meer rood gekleurd,

meestal in spieren, welke voor de willekeurige beweging dienen.

Beide weefsels bestaan uit langgerekte cellen of vezels, die door

bindweefsel tot bundeltjes, Fig. 17, deze weder door bindweefsel

tot grootere bundels, terwijl die bundels op hare beurt op gelijke

wijze tot een enkele spier zijn vereenigd. Ook de spier zelve is

door bindweefsel, de zoogenaamde spierschede omgeven.

Aan haar uiteinden gaan de spieren meestal in de veel dunnere pezen over, waarmede zij aan de beenderen zijn gehecht. Door die geringere dikte wordt meer plaats voor aanhechting aan de beenderen gevonden. Pezen bestaan eveneens uit bundels fijne vezels, die bijzonder buigzaam maar niet veerkrachtig zijn. De spiervezels daarentegen hebben het vermogen zich samen te trekken; door die samentrekking wordt de afstand der beenderen, waartusschen

Sluiten