Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geeft en dat door mesting zich tot eene eenige centimeters dikke laag kan ontwikkelen.

Op sommige plaatsen, b. v. aan den hals, de boeg en de buik, liggen onder de lederhuid en zijn daaraan bevestigd: dunne breede spieren, waardoor de huid kan worden samengetrokken of in schuddende beweging gebracht, b. v. wanneer het dier door insecten wordt lastig gevallen.

De huid dient behalve tot bescherming van de daaronder liggende organen en tot het opvangen van gevoelsindrukken, ook tot regeling van de dierlijke warmte en ten deele ook voor de ademhaling. Bij eene hoogere lichaamstemperatuur stroomt meer bloed door het fijne en dichte aderennet in de lederhuid. Uit het bloed wordt door de dunne wanden van dit aderennet eene waterige vloeistof afgescheiden, die in de opperhuid dringt en hier verdampt. Bovendien komen in de lederhuid eene menigte klieren, de zoogenaamde zweetklieren, voor, die uit het bloed een waterige vloeistof afscheiden. Onder gewone omstandigheden gaat die aan de oppervlakte in onzichtbare waterdamp over, maar bij eene hoogere lichaamstemperatuur is de waterafscheiding grooter en verzamelt het zich in druppels, als zweet, aan de oppervlakte, om daarna te verdampen. Voor de verdamping van water nu wordt warmte verbruikt. Zoowel hierdoor als door de uitstraling van warmte koelt de huid af; beide heeft in grootere mate plaats wanneer er bij een hoogere temperatuur meer bloed door het aderennet der lederhuid stroomt. Bij eene lagere temperatuur worden de bloedvaten vernauwd, wordt er minder bloed naar de huid gevoerd en heeft er minder warmteverlies plaats.

Behalve water treden ook eenige daarin opgeloste organische en anorganische stoffen, waaronder keukenzout, in de huid uit het bloed, maar kunnen ook enkele vaste stoffen, in het zweet opgelost of in de huid gewreven, in het bloed worden opgenomen. Meer heeft er echter in de huid eene gaswisseling plaats tusschen het bloed en den dampkring. Koolzuur ontwijkt uit het bloed en een geringe hoeveelheid zuurstof en enkele gassen als aether en alcohol worden door de huid in het bloed opgenomen.

Sluiten