Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

allengs door nieuwe worden vervangen en vooral aan de haren, de hoeven of nagels, die regelmatig door vorming van nieuwe cellen, daar waar zij met de levende huid samenhangen en overgaan in hoorncellen, worden vooruitgeschoven. Iets dergelijks geschiedt, ofschoon dan minder merkbaar, in de inwendige organen; ook deze worden vernieuwd en daardoor worden ook in de andere weefsels afslijtingsproducten gevormd, die in het bloed opgenomen (vooral door de lymphvaten) voor een deel weder tot voeding kunnen dienen, maar voor een ander deel daartoe onbruikbaar zijn geworden en uit het lichaam moeten worden verwijderd.

Bovendien heeft er door de opgenomene zuurstof in de weefsels eene voortdurende oxydatie plaats, waardoor koolzuur of worden door ontleding andere producten gevormd, die in het bloed opgenomen, daaruit verwijderd moeten worden.

Wij hebben reeds de longen en de huid leeren kennen als organen, waardoor nevens waterdamp het koolzuur als schadelijk stofwisselingsproduct verwijderd wordt. Over het verwijderen van de vaste en vloeibare stoffen, nevens de overmaat van water, dienen hoofdzakelijk de nieren en de daarbij behoorende organen: de urineleiders, de urineblaas en de urinebuis.

De nieren hebben de gedaante eener boon, die echter bij het rund door diepe voren aan den omtrek in eenige afgeronde lappen verdeeld is. Zij zijn gelegen in de lendenstreek aan den bovensten wand der buikholte en tegen de achterste ribben, en omgeven door het buikvlies en bindweefsel met meer of minder vet weefsel (niervet), waarmede zij aan de lendenspieren bevestigd zijn.

Elke nier bestaat uit twee verschillend gebouwde zelfstandigheden, eene buitenste en eene binnenste. De buitenste, nierschors geheeten, vormt de grootste massa. Zij is bruin gekleurd en van een groot aantal haarvaten voorzien; daartusschen zijn de uiteinden der de urine afvoerende klierbuisjes gelegen. Elke nier staat namelijk in verbinding met een slagader, een tak van de buikslagader, welke zich in de nier sterk verdeelt en waarvan het haarvatennet kleine kluwens vormt, welke door de blind eindigende klierbuisjes die de urine opnemen, omgeven zijn. Daardoor blijft het bloed

3*

Sluiten