Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo wijzen de paardenstamboeken verschillende hengsten aan, waarvan de uitstekende eigenschappen veel meer op merrieveulens dan wel op de hengstveulens zijn overgegaan, en omgekeerd.

Het meer of minder overervend vermogen van een vader- of moederdier is echter vooraf niet te bepalen; het wordt eerst door de nakomelingen aangewezen. Wanneer echter in eene fokkerij veel jongen van het mannelijk geslacht geboren worden, zoo kan zulks eene aanwijzing zijn, dat de invloed van den hengst, stier, ram of beer op de overerving niet groot is en het dus aanbeveling zou kunnen verdienen ze door anderen te vervangen. \\ ant, aangezien het mannelijke fokdier gewoonlijk vele vrouwelijke dekt, moet op het overervend vermogen daarvan in de eerste plaats de

aandacht gevestigd worden.

Vooral geldt dit ook bij het houden van melkvee met het doel om een stam te verkrijgen die veel en vetrijke melk geeft. Daartoe is het niet voldoende om kalveren aan te houden van koeien, die melk van de gewenschte hoeveelheid en hoedanigheid geven, maar ook van het grootste belang dat de koeien gedekt worden door eenen stier, die eveneens afstamt van eene melkrijke koe en dat in het algemeen de moederlijke voorouders daarvan door veel melkgeven uitmuntten.

Intusschen hebben bij het overerven nog verschijnselen plaats, waarop wij even de aandacht moeten vestigen.

Soms komt het voor dat de kinderen meer op de grootouders dan op de ouders gelijken, ja zelfs kenmerken hebben van een nog ouder geslacht. Zoo worden soms bij het tamme varken biggen geboren, die gestreept zijn evenals jonge wilde varkens en veulens of kalver van een kleur of bijzondere teekening als een dei ouders van een der voorafgaande geslachten bevat.

Men noemt dit verschijnsel atavisme of terugslag. Eene verklaring daarvan kan niet gegeven worden, maar het is een bewijs te meer dat de overerving een zeer samengesteld verschijnsel is, waarmede de fokker rekening moet houden.

Ook heeft men gemeend, op grond van eenige waarnemingen, dat eene eerste bevruchting van invloed zou zijn op de volgende,

Sluiten