Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woorden, uitgezocht. In die richting moet doorgefokt worden, dat wil zeggen moeten steeds dieren met de eenmaal gestelde eigenschappen worden uitgezocht.

Zoowel bij de reine teelt maar vooral bij het kruisen zal dan bij het paren de keuze licht vallen op dieren die in nauwe bloedverwantschap tot elkander staan, dat wil zeggen in eene betrekking als die van moeder tot zoon, van broeder en zuster enz.; aangezien door overerving juist in de afstammelingen der eerste paring de gewenschte eigenschappen aanwezig kunnen zijn. In dit geval spreekt men van doorfokken (Inzucht) in engeren zin. Door fokkers van naam als Bakewell en de Gebr. Colling is van dit doorfokken in engeren zin ook dikwijls gebruik gemaakt bij de vorming van hunne beroemde fokrassen.

Aan het aanfokken in nauwe bloedverwantschap zijn echter, zooals hieronder bij familieteelt zal blijken, ook vele bezwaren verbonden. Het wordt daarom in den regel zooveel mogelijk vermeden en doorgefokt niet in engeren maar in ruimeren zin.

Dit is ook mogelijk, wanneer het aantal mannelijke fokdieren met nagenoeg dezelfde eigenschappen niet te beperkt is. Gesteld eene reeks koeien a, %, a2 enz. wordt gedekt door een' stier A en eene andere reeks b, by, bo enz. van hetzelfde ras door een' stier B van 't zelfde ras als de eerstgenoemde, dan kan met de nakomelingen doorgefokt worden, wanneer b.v. een stier van de reeks A (a, a1; a-> enz.) gebruikt wordt, om de koeien van de reeksen b, b2, enz. en B (J, bj_, b2 enz.) te dekken en omgekeerd. Fokkers die eenzelfde doel nastreven, kunnen elkander hier te hulp komen door over en weer met mannelijke fokdieren te ruilen en zoo met de kruisings-producten door te fokken, zonder dat althans in nauwe bloedverwantschap gepaard behoeft te worden.

Het doorfokken volgens een bepaald doel, zoowel in een zuiver ras als met de producten eener kruising, is eene van de belangrijkste fokmethoden, en verschillende beroemde veredelde rassen hebben daaraan hun ontstaan te danken.

Als voorbeelden van rassen die zoo bij doorfokken in een zuiver ras verkregen zijn, noemen wij: de Southdownschapen, vooral door

Sluiten