Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dieren zijn minder hoog op de beenen; zij zijn fijner, in zoover als de beenderen minder omvang hebben in verhouding tot de weeke deelen, wat vooral aan den kop en de ledematen te voorschijn treedt; de omvang der borst en de breedte van den rug zijn echter toegenomen, wat ten deele door eene andere welving der ribben, ten deele door het aanzetten van meer vleeschdeelen verklaard kan worden.

Met de gewichtsvermindering van het geraamte gaat verder eene gunstige verandering in de verhouding tusschen levend- en slachtgewicht en tusschen vleesch- en beenmassa gepaard. Bij slachtvee van een vroegrijp ras zet zich echter tusschen en op het vleesch in het bindweefsel eene grootere vetmassa af. Daarom is het vleesch van vroegrijp vee dikwijls minder gezocht; ook is het vleesch van op jeugdigen leeftijd geslachte dieren weinig geschikt voor het maken van bouillon, daar het weinig extract levert, doch wel om te braden (rostbeaf).

Voor mestvee is vroegrijpheid zeker een gewenschte eigenschap, aangezien de onderhouds-kosten verminderen en men het kapitaal, dat in het vee gestoken wordt, eerder terug krijgt1). Maar bij fokvee moet men bij het aanfokken en de voeding met het oog op vroegrijpheid niet te ver gaan, aangezien de vruchtbaarheid daaronder kan lijden.

!) Volgens Janke (Dünkelberg, Die allgemeine und angewandte Viehzucht, bl. 392) was het gemiddeld slachtgewicht van ossen op de Smithfield-markt te Londen, in 1710, 390 pond; in 1750 bedroeg het volgens een bericht aan het Huis der Gemeenten 462 pond, en toen slachtte men zelden dieren onder de 5 jaar oud. Daarentegen slachtte men in 1825 vierjarige ossen van gemiddeld 656 pond. Later waren de mestossen hoogstens drie jaar oud, een winst aan voergeld van 25 proc., vergeleken met het jaar 1825; en thans heeft een mestos zijne volkomen ontwikkeling met 30 maand en zelfs met 2 jaar bereikt.

Geen mesthamel wordt thans boven dè 22 maand oud en mag bij wedstrijden niet boven de 206 pond wegen, terwijl 40 jaar geleden de gemiddelde leeftijd 3V2 jaar was. Thans zijn gemeste jonge schapen van 18 maand en zelfs van een jaar niet zeldzaam.

Sluiten