Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de eiwitstoffen zijn er dan ook altijd stikstofhoudende. De belangrijkste daarvan zijn het kreatine en kreatinine in het vleesch en het ureum, hippurzuur en urinezuur in de urine (het laatste alleen in de urine der vleeschetende dieren).

Van de in een dierlijk lichaam voorkomende stikstofvrije stoffen is vet het belangrijkste. Men vindt dit in grootere of kleinere hoeveelheid in alle vaste en vloeibare deelen, zoowel in de eieren (vooral in den dojer), de melk en het bloed als in de zenuwen en de beenderen. Maar vooral komt het voor en vormt het een hoofdbestanddeel van het vetweefsel, dat is bindweefsel, in welks cellen zich vet heeft afgezet. Men vindt dit vooral onder de huid, tusschen de spieren en de spierbundels, Fig. 17, rondom de nieren, in het net en 't darmscheil, vooral wanneer een dier zich in goede conditie bevindt en inzonderheid als het gemest is. Dan is er vet in het lichaam opgehoopt en wordt daarin in reserve gehouden , om weder te verdwijnen en deels door water te worden vervangen, wanneer het dier, b. v. tengevolge van ontoereikend voedsel, vermagert. In dit geval wordt het vet weder in den kringloop opgenomen en door verbranding tot onderhoud van de dierlijke warmte enz. dienstbaar gemaakt.

Als tweede stikstofvrije stof in het dierlijk lichaam noemen wij het melkzuur, dat in geringe hoeveelheid uit het darmkanaal in 't bloed wordt opgenomen en verder in de spieren wordt aangetroffen, vooral na verrichten arbeid. Evenals melkzuur in zure melk door splitsing van melksuiker gevormd is, zoo ontstaat het in het darmkanaal van het dier door splitsing van druivensuiker of verwante suikersoorten, een vorm waarin de koolhydraten veelal uit het darmkanaal in 't bloed overgaan. Hoe het vleeschmelkzuur ontstaat is niet met zekerheid bekend, maar waarschijnlijk wordt het gevormd uit het glycogeen, een ander koolhydraat, dat in de lever, waarschijnlijk als splitsingsproduct van eiwit, wordt gevormd. Glycogeen vindt men echter niet alleen in de lever, maar ook in verschillende andere lichaamsdeelen, vooral in de spieren; het schijnt inzonderheid bij het verrichten van arbeid van veel beteekenis te zijn; zie hieronder: productie van arbeid.

Sluiten