Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als anorganische stoffen komen in het dierlijk lichaam eenige zouten voor. De belangrijkste daarvan zijn phosphorzure en zwavelzure alkaliën, phosphorzure kalk en -magnesia, chloorkalium en chloornatrium. De grootste hoeveelheid daarvan is phosphorzure kalk en -magnesia en opgehoopt in de beenderen; maar ook in de verschillende vloeistoffen en weefsels komen altijd kleine hoeveelheden zouten voor. Natriumverbindingen vindt men echter meer in de vloeistoffen als het bloed en de verteringsvochten, kalium verbindingan, vooral phosphorzure kali, kalk en magnesia en chloorkalium meer in de weefsels. Deze zouten zijn voor het leven van het dierlijk protoplasma en zijne verrichtingen even noodig als dit in eene plantaardige cel het geval is. Enkele zouten als de zwavelzure en koolzure alkaliën in het bloed en in de urine zijn echter meer een oxydatieproduct, de eerste van de zwavelhoudende eiwitstoffen, de tweede van de koolstofhoudende stoffen in het algemeen. Beide komen ook in de asch van een dier voor en zijn dan eveneens door verbranding van de eiwitstoften enz. ontstaan. Hetzelfde is het geval met het ijzeroxyd, dat als zoodanig niet in het lichaam maar wel in de asch aanwezig en bij verbranding gevormd is uit de ijzerhoudende kleurstof van de bloedlichaampjes. Van het phosphorzuur komt, vooral in de zenuwen en in eidojer, ook eene organische verbinding voor, namelijk het lecithin.

Ten slotte laten wij hier volgen de procentische samenstelling van eenige huisdieren naar hunne hoofdbestanddeelen. De inhoud van maag en darmen is daarbij buiten rekening gelaten.

PROCENTISCHE SAMENSTELLING VAN HET LICHAAM VAN EENIGE DIEREN.

Os Schaap Varken

Vet ,

l-nlf half , zeer

vet gewoon vet gewoon vet vet _ vet

Water 65.1 56.0 48.4 61.0 46.1 37.1 58.1 43.0

Stikstofh. stoffen. . 15.7 18.1 15.4 15.8 13.0 11.5 14.5 11.4

Vet 15.3 20.8 32.0 19.9 37.9 48.3 24.6 43.9

Asch 3.9 5.1 4.2 3.3 3.0 3.1 2.8 1.7

Sluiten