Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reeds in de pens plaats, zoodat men bij de voeding van deze dieren eene zekere waarde aan de celstof voor de directe voeding meent te moeten toekennen. Gewoonlijk rekent men daarvoor tegenwoordig de helft van het zoogenaamd verteerbare deel. In de tabel is onder het hoofd „verteerbare stikstofvrije stoffen" de geheele hoeveelheid verteerbare celstof, maar onder het hoofd „som der voeder-eenheden" de helft daarvan bijgeteld; tevens is echter in eene andere kolom, onder het hoofd „daarin celstof" aangegeven hoe groot de hoeveelheid verteerbare celstof in het voedermiddel bedraagt.

cc. Stikstofvrije extractstoffen. Drukt men de hoeveelheid water, asch, stikstof houdende stoffen (onzuiver eiwit), onzuiver vet en onzuivere celstof van een voedermiddel in procenten uit, telt deze procenten samen en trekt de som van 100 af, dan wijst het verschil een aantal procenten van eene stofmassa aan, waaraan de naam van stikstofvrije extractstoffen gegeven wordt, omdat zij evenals het vet en in verschil met de celstof door verschillende oplosmiddelen uit het voedermiddel getrokken kunnen worden. De hiertoe behoorende stoffen zijn nog zeer verschillend. In aardappels , de granen en de zaden van peulvruchten bestaan zij voornamelijk uit zetmeel, in lijnzaad en lijnkoek meer uit plantenslijm, in andere b.v. in nog groeiende plantendeelen en in de mangelwortels en suikerbieten meer uit suiker. Steeds is er ook eene kleinere of grootere hoeveelheid plantenzuren en van stoffen als pectine enz. die men thans met den naam pentosen bestempelt, bij. De voedingswaarde dezer stoffen en hare verteerbaarheid is dan ook niet altijd gelijk. Zoo kunnen druivensuiker en vruchtensuiker direct in het bloed worden opgenomen, zetmeel moet eerst in eene overeenkomstige suikersoort worden omgezet.

In de meeste voedermiddelen heeft men ook van deze groep van stoffen de verteringscoëfficiënt bepaald en zoo het verteerbare deel daarvan berekend. Onder den naam „verteerbare stikstofvrije stoffen" is dit deel in de tabel opgenomen en de hoeveelheid verteerbare celstof daarbij gevoegd; zie hierboven.

c. Genotmiddelen. Wij menschen zijn gewoon ons voedsel op

Sluiten