Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

chloorkalium en phosphor- of koolzuurnatrium. Het eerste en het laatste zout schijnen in het bloed eer schadelijk dan nuttig te zijn, worden althans door de nieren met de urine daaruit verwijderd en zoo het bloed indirect armer aan keukenzout of althans aan eene chloorverbinding, en nu schijnt toevoeging van keukenzout noodig te zijn om het bloed op zijne normale samenstelling te houden.

Aan de zeekusten wordt dit minder gevoeld, omdat daar de planten en ook het drinkwater iets rijker aan keukenzout zijn, maar in het binnenland gevoelen ook de in het wild levende dieren, b.v. herten, bepaald behoefte aan keukenzout, en evenals wij bij aardappels, boonen, erwten enz. bepaald keukenzout verlangen, mag toedienen van keukenzout in het voeder van dieren soms ook gewenscht zijn.

d. Het drinkwater. Evenals voor den mensch is ook voor het vee goed drinkwater een niet te miskennen eisch. Nog te vaak wordt daartegen gezondigd. Met het onzuivere drinkwater kunnen niet alleen soms schadelijke stoffen, maar uit poelen en plassen worden ook dikwijls schadelijke bacteriën en parasieten, als door schapen en runderen de leverbot, opgenomen. Goed drinkwater moet frisch, helder, kleur- en reukloos, weinig en vooral geen rottende organische stoffen bevatten en niet te hard zijn, dat is niet te veel kalkzouten bevatten.

De hoeveelheid drinkwater die het vee no.odig heeft bedraagt ongeveer drie ü zesmaal de hoeveelheid droge stof in het voeder. Het best is dat de dieren dit kunnen nemen zooveel en zoo vaak zij er behoefte aan hebben. Per dag kan men zoo wat rekenen voor een paard 20—30 kg., voorbeen rund 30 — 50 kg. en voor een schaap 1.5—6 kg. Melkvee heeft de grootste hoeveelheid noodig. Wordt eenig zout bij het voeder gegeven, zoo wordt in den regel meer gedronken. Zoowel het toevoeren van zout als het geven van meer water verhoogt de hoeveelheid omloopend eiwit in het bloed en in de weefsels, wat voor melkvee gewenscht mag zijn, maar voor mestvee beperkt moet blijven. In de meeste gevallen verdient matig koud, frisch water van 15 a 16 graden C. het meest aanbeveling. Te koud water is ook daarom nadeelig

Sluiten