Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en Zomergerst. Worden deze daarvoor opzettelijk geteeld, dan wordt gewoonlijk dicht gezaaid om grootere opbrengst te krijgen en de halmen langer malsch te houden. Rogge kan in het voorjaar dan ook dienen, te gelijk met stroo of hooi gegeven, als overgang tot de weide of ander groenvoer, de later aankomende Haver en Gerst om te gelijk met Klaver of tusschen twee klaversneden in te worden gegeven. Ook hierbij dient opgemerkt te worden, dat een niet onbelangrijk deel van de eiwitachtige stoffen in de stengelen bladmassa der granen in groenen toestand uit amiden bestaat.

Soms worden tot gelijk doel ook Boekweit, witte Mosterd en het Chineesch radijszaad verbouwd of, als de Kaukasische walwortel en de Polygonum sachalinense, daarvoor aanbevolen.

d. Eene bijzondere groep .van groenvoer vormen nog de bladeren van mangelwortels, suikerbieten enz., het moes of de boerkool, de mergkool, de stronken en bladeren van witte kool enz. Deze worden vooral in den herfst bij den overgang van het zomer- tot wintervoer gebruikt, en aangezien de voedingsverhouding niet ruim is, zijn zij wel gepast bij stroo en hooi. De bladeren van mangelwortels en suikerbieten mogen echter niet in te groote hoeveelheid worden gegeven, daar zij wegens hun groot gehalte aan organische zuren licht diarrhee veroorzaken.

In de nabijheid van bosschen en in tijden van voedernood, als in 1893, wordt ook het loof van boomen (bladeren en takjes) wel eens als veevoeder gebruikt.

e. Groen mengvoer. Uit bovenstaande omschrijving van de verschillende soorten van groen voeder blijkt, dat de klavers en de leguminosen in het algemeen rijker aan eiwitachtige stoffen zijn dan de granen en grassen, die betrekkelijk rijker zijn aan stikstofvrije extractstoffen. Om nu eene goede voedingsverhouding te bekomen kan het gewenscht zijn groenvoeder van de eerste groep van planten gemengd met dat van de tweede groep te geven, en, om daartoe op de eenvoudigste wijze te geraken, van elke groep een of meer planten samen te verbouwen. In de practijk wordt dit ook toegepast en om in het voorjaar geruimen tijd jong groenvoer te hebben, b.v. alle drie week gezaaid: een mengsel van haver

Sluiten