Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toestand, in den regel iets rijker aan eiwitachtige stoffen dan grashooi, waarop bij het voederen gerekend moet worden.

C. Ingekuild groenvoer en persvoeder. De tweede wijze waarop groenvoeder bewaard kan worden is: het in te kuilen of in een hoop samen te persen. Gelijk reeds, bl. 119, is gezegd, wordt van deze wijze van bewaren gebruik gemaakt, wanneer het groenvoeder niet geschikt is om er hooi van te maken, omdat het niet spoedig genoeg droogt, b.v. maïs, of het jaargetijde of de weersgesteldheid niet veroorloven dit op eene weinig kostbare wijze, door de zonnewarmte, te doen.

Allerlei groenvoer kan op deze wijze bewaard worden, ook gras, klavers enz., maar kan men daarvan hooi maken dan verdient zulks de voorkeur, omdat het hooien goedkooper is en er minder verlies bij plaats heeft. Door inkuilen of samenpersen worden vooral bewaard: de bladeren en koppen van mangelwortels en suikerbieten, maïs, lupinen, granen, nagras, stoppelklavers, wikken enz., de laatste drie vooral in regenachtig weer.

Zoowel bij het inkuilen als bij het persen hebben gistingen plaats, waarmede eene gedeeltelijke verandering der voedingsstoffen en stofverlies gepaard gaan. Het meest veranderen de stikstofvrije stoffen als zetmeel en suiker, waaruit een weinig alcohol en hieruit azijnzuur gevormd wordt, maar vooral melkzuur en bij eene eenigszins hoogere temperatuur, 85—4(P, boterzuur ontstaan. Ook de stikstofhoudende stoffen veranderen; de hoeveelheid amiden neemt toe ten koste van het eiwit en als, bij het ontstaan van boterzuur, rotting intreedt, kan ook ammoniak gevormd worden.

Het stofverlies wordt vooral veroorzaakt door koolzuur, dat mede bij deze gistingen ontstaat en ontwijkt, bij boterzuurgisting ook waterstof, en verder door water dat uit de cellen treedt en naar beneden afvloeit of verdampt.

De veranderingen verschillen echter of de bewaring door samenpersing in gegraven kuilen of gemetselde silo's i) dan wel door

l) Vandaar de naam ensilage, waarmede het op deze wijze bewaard graanvoeder dikwijls wordt aangeduid.

Sluiten