Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

graansoorten door haar betrekkelijk hoog vetgehalte. Voor een deel kan haver, althans bij paarden die aanhoudend maar geen zwaar werk verrichten, door maïs vervangen worden, zooals thans door vele omnibusmaatschappijen geschiedt. Maïs is verder een goed mestvoer vooral voor varkens, maar minder gepast voor jongvee in het algemeen, aangezien ze de vetaanzetting te veel bevordert.

Gerst dient in zuidelijk Europa en in Arabië ook voor paardenvoeder, maar wordt hier te lande meer aan mestvee (runderen en varkens) gevoederd. Waar rogge wordt gevoederd is dit meest aan varkens. De eiwitrijkere boonen en erwten dienen in vereeniging met gerst en haver meest voor mest- en melkvee, maar ook wel voor paarden die zwaar werken en voor jongvee, bij welk laatste het hoogere phosphorzuur- en kalkgehalte mede van gunstigen invloed kan zijn. Lupinen worden het best aan schapen gevoederd, maar veroorzaken soms ziekelijke verschijnselen, waarom men met het voederen daarmede altijd voorzichtig zijn moet. Waar boekweit gevoerd wordt is dit meest aan varkens. Van de oliezaden wordt soms lijnzaad in geringe hoeveelheid aan melkvee en aan ten achter gebleven jongvee gegeven. In sommige streken dienen ook eikels, paardekastanjes en de zaden van enkele andere boomvruchten tot veevoeder, meest echter voor varkens. Bij herkauwende dieren dient men met het gebruik daarvan voorzichtig te zijn, wegens hun looizuurgehalte en doet men 't best ze te schillen en met koud water uit te trekken; ook worden ze wel geroosterd om ze smakelijker te maken en beter te kunnen bewaren.

Ook in de samenstelling van eene en dezelfde soort graan bestaat nogal verschil. Met name is dit het geval met haver en geist. Goede voerhaver moet uit droge, vaste en harde korrels bestaan met een dunne, glanzige bast en die niet uitkiemd, noch gebroeid zijn en geen muffen reuk hebben. Niet zelden wordt haver met een grauwe kleur gezwaveld om de kleur en den reuk te verbeteren en haar beter tegen bederf te kunnen bewaren. Dergelijke haver heeft, tenzij de oorspronkelijke kleur zwart is, eene dofwitte kleur en niet den frisschen reuk aan goede haver eigen. Met het

Sluiten