Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voeren van nieuwe haver en zoo ook van nieuwe rogge moet men voorzichtig zijn; niet omdat deze schadelijk voor de gezondheid zijn, maar zij zijn minder gemakkelijk verteerbaar en kunnen zoo, in te groote hoeveelheid gevoederd, aanleiding geven tot ongesteldheden , b. v. koliek en bias. Als voergerst worden dikwijls genomen de lichtere soorten, die, iets rijker aan eiwit en armer aan zetmeel, minder geschikt zijn voor pelderijen en voor brouwgerst. Soms wordt ongedorschte haver aan paarden gevoederd, vooral aan jonge paarden, 't zij in haar geheel, 't zij tot haksel gesneden. Dit is altijd min of meer gevaarlijk. Geschiedt het met in de schuur geborgen oude haver, zoo is deze meer met stof bedekt, die ziekteverschijnselen kan veroorzaken, dan wanneer ze gedorscht is en haver en stroo afzonderlijk gegeven worden; nadeeliger is zulks echter, wanneer in den oogsttijd nog versche, soms gedeeltelijk onrijpe haver aan paarden gevoederd wordt; dan veroorzaakt dit voeren, althans bij jonge paarden, vaak koliek.

G. Bijproducten van fabrieken. Hiertoe behooren: a de koeken en het grootendeels van vet bevrijde meel van oliezaden. Deze voedermiddelen zijn vooral gekenmerkt door een hoog eiwitgehalte. Bovenaan staan de lijnkoeken, van het lijnzaad geslagen, het meest geschikte krachtvoer voor melkvee, maar soms ook aan paarden en jongvee, minder aan mestvee gevoederd. In den handel onderscheidt men harde of warm geperste en zachte lijnkoeken. De eerste bevatten gewoonlijk 3 0/q vet minder en 1 o/q eiwit meer dan de zachte. Minder graag gegeten worden de raapkoeken, van het koolzaad geslagen. Vooral die van zaad uit Egypte en VoorIndië ontwikkelen na bevochtiging niet zelden eene te groote hoeveelheid mosterdolie en zijn dan vergiftig, in het bijzonder voor schapen (waar te nemen als men een stuk verkruimeld en na bevochtiging eenigen tijd in een met deksel gesloten pot laat staan). Overigens is raapkoek iets rijker aan phosphorzuur en kalk en juist daarom misschien voor jongvee en op zandgrond meer gezocht en gepast. Uit het buitenland worden (althans de zaden) veel ingevoerd : katoenkoeken van het katoenzaad, aardnootkoeken van de aardnoten, palmkoeken van den oliepalm, kokoskoeken

9*

Sluiten