Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet of minder schadelijk schijnt dit laatste te zijn, wanneer het in gekookten of gebroeiden toestand gegeven wordt.

Bovenstaande voedermiddelen, zoowel koeken en meel als de zemelen, worden dikwijls vervalscht met allerlei ander afval; aankoop daarvan onder controle van een proefstation is daarom zeer gewenscht.

c. Afval van andere fabrieken. Hiertoe behooren: aa het bierdraf, in hoofdzaak bestaande uit de bast van gerst, van de bierbrouwerijen; bb de spoeling van branderijen, gist- en spiritusfabrieken en dus afkomstig deels van aardappels, deels van gerst, rogge en maïs, soms ook van melasse en elders van rijst. De samenstelling loopt zeer uiteen, het best is die van fabrieken waar granen, het slechtst waar aardappels en vooral melasse verwerkt worden. Zij komt tegenwoordig ook gedroogd in den handel en wordt het meest aan mestvee gevoederd, cc Afval van aardappelmeel- en stijfselfabrieken. Het eerstgenoemde afval, de zoogenaamde aardappelvezels, vormt een slecht voer (voor varkens) en wordt weinig gebruikt; beter is dat der stijfselfabrieken zoowel de borstel, maar vooral wanneer de kleefstof der tarwe zorgvuldig verzameld wordt, dd Pulpe van de beetwortelsuikerfabrieken, het best gedroogd of althans eenigszins geperst, wordt het meest aan melkvee gegeven, ee. Moutkiemen, vooral voor melkvee, ff. Melasse van de beetwortelsuikerfabrieken komt meer en meer als veevoeder in gebruik: deels wordt zij als zoodanig van de fabrieken betrokken en op de boerderij met haksel vermengd of uitgeloogd als drank, deels aan de fabrieken met 20 a 250/0 turfmolm, met 50 0/0 palmkoekmeel of met 50% maïskiemkoeken enz. vermengd en als zoodanig in den handel gebracht. Als voedend bestanddeel bevat de melasse voornamelijk suiker, maar bovendien een deel der aschbestanddeelen der bieten, vooral kali: zij heeft daardoor eene sterk alkalische reactie, veroorzaakt licht diarrhee en de toevoeging van het, anders voor de voeding waardelooze, turfmolm dient, om deze reactie door het daarin voorkomende looizuur weg te nemen. Melasse wordt gebruikt als toevoer zoowel voor werkpaarden, als voor mest- en melkvee.

H. 1 oedermiddelen van dierlijken oorsprong. Vleeschmeel is het

Sluiten