Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van 1 KG.

V erteerde voedings-eenheid zonder celstof.

Arbeidsequivalent.

Weidehooi

Klaverhooi

Luzernehooi

Haver

Gerst

Maïs

Boonen

Erwten

Lupinen

Lijnkoek

292 gram

160 600 KG

M.

291 „

352 „

582 „

666 „

785 „

697 „

662 „

547 „

634 „

160 050 193 600 320100 366 300 431 750 373 450 364 100 300 850 407 000

Bij de bovenstaande theoretische beschouwingen, die een zekeren leiddraad kunnen geven bij de keuze der voedermiddelen en de hoeveelheid voedsel voor werkvee, voegen wij nog de volgende opmerkingen.

Vooraf mag hier niet onvermeld blijven, dat hoeveel meer arbeid een dier verricht, des te meer zuurstof het verbruikt en dus voor werkdieren in het algemeen goede ademhalingsorganen van veel belang en b.v. bij renpaarden daarmede in overeenstemming moeten zij n.

Ofschoon nu de spierkracht, noodig voor het verrichten van arbeid, even goed verkregen kan worden door verbranding van stikstofvrije als van stikstof houdende voedingsstoffen, is er toch altijd van de laatste eene zekere hoeveelheid en met name eiwit noodig, zoowel voor het gewone onderhoud, dus als onderhoudsvoer, als voor de voortbrenging van arbeid. Op 1000 KG. levend gewicht berekend, moet deze hoeveelheid in het onderhoudsvoer voor paarden iets greoter zijn dan voor trekossen. Trekossen kunnen met goed stroo van zomergraan, een weinig klaverhooi en een halve raapkoek, zoodat zij op 1000 KG. levend gewicht 0.7 KG. verteerbare eiwitachtige, 8 a 9 KG. stikstofvrije stoffen met'0.15 a 0.20 KG. vet ontvangen, de geheele hoeveelheid organische stof in het voeder ongeveer 20 a 25 KG. en de voedingsverhouding 1 : 12 bedraagt, goed bij vleesch gehouden worden.

Sluiten