Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rens nu met het eigenlijke mesten kan worden begonnen, moet het lichaam daartoe voorbereid worden; de machine moet als het ware worden ingericht om een grootere hoeveelheid mestvoer te kunnen verwerken, m. a. w. het lichaam moet in een goeden voedingstoestand worden gebracht.

In het algemeen is men het daarover eens, dat daarvoor een tamelijk eiwitrijk voeder gegeven moet worden met eene voedingsverhouding van ongeveer 1:5, natuurlijk niet plotseling, maar langzamerhand toenemend, totdat het dier na eenige weken in een beteren voedingstoestand is gekomen. Er gaat dan een krachtige stroom van eiwitachtige stof in het bloed en in de weefsels door het lichaam, zoodat alle organen door het in de verschillende cellen aanwezige protoplasma goed kunnen werken.

Dit eiwit is echter zoogenaamd omloopend eiwit. Uit de hoeveelheid ureum, in de urine afgescheiden, blijkt, dat er ongeveer evenveel eiwit in het lichaam ontleed wordt als er met het voedsel wordt aangevoerd, bl. 93.

Om de spier- of vleeschmassa te doen toenemen moet er orgaaneiwit gevormd worden, dat, eenmaal ontstaan, niet zoo gemakkelijk ontleed wordt als het omloopend eiwit.

Eene eenzijdige vermeerdering van het eiwitgehalte in het voedsel baat daartoe echter niet. Wordt meer eiwit gegeven, dan wordt er ook meer ontleed, zoodat er na eenigen tijd weer evenwicht is. Wanneer uit het aangevoerde eiwit vleesch of in 't algemeen orgaaneiwit gevormd zal worden, dan moet dit, nadat een zeker evenwicht is ingetreden, tegen verdere ontleding beschermd worden.

Daartoe kunnen nu dienen vet en vooral koolhydraten. Daarom is het gewenscht, na het tijdperk van voorbereiding, minder de hoeveelheid eiwit, dan wel die der stikstofvrije stoffen te vermeerderen, zoodat de voedingsverhouding ruimer wordt, b.v. 1 : 5.5 of 1 : 6.

In 't algemeen wordt echter bij het eigenlijke mesten meer vet dan vleesch gevormd. Bij proeven in Engeland is gebleken dat bij dieren, die eenmaal in een goed gevoeden toestand zijn, door het mesten bijna tienmaal meer vet dan vleesch in het lichaam

Sluiten