Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit het oogpunt der mestbereiding verdienen hokken en potstallen de voorkeur, maar uit het oogpunt van de gezondheid der dieren moet aan grupstallen voor rundvee en aan gewone stallen met goot voor paarden de voorkeur gegeven worden, omdat bij behoorlijke strooiing en reinhouden der stallen, de huid der dieren zindelijker gehouden kan worden en door het dagelijks verwijderen van den mest de stallucht ook frisscher blijft. Bovendien veroorzaakt het staan op den mest bij paarden dikwijls weeke hoeven.

Eene zorgvuldige verpleging vereiecht voorts de huid der dieren. Als deze in de weide loopen zorgen zij zelve daarvoor door schuren, wrijven en wentelen. Bovendien is de lucht hier meer stofvrij en dragen regen en wind er toe bij om de huid schoon te houden. Maar op stal vormen stof, de opperhuidschilfers, het vet der smeerklieren en de uitwasemingen op de huid licht een korst, die'de gewone verrichtingen der huid tegengaat en soms aan de huidparasieten eene geschikte schuilplaats of voeding biedt. Die korst moet daarom door rossen en borstelen en zoo noodig door wasschen en baden verwijderd of haar ontstaan voorkomen worden. Daardoor wordt tevens de huid geprikkeld, hare werkzaamheid verhoogd en daardoor ook de andere levensverrichtingen meer opgewekt of gaande gehouden. Met het oog daarop verdient ook het wegscheren van het winterhaar bij jonge dieren, in het begin van den staltijd, aanbeveling. Zorg dat de dieren geen koude vatten is dan echter dubbel noodig.

Een dier noemt men ziek als een of meer zijner levensverrichtingen niet regelmatig verloopen en het dus de eene of andere afwijking van zijn normalen toestand vertoont.

Men kan onderscheiden: uitwendige en inwendige ziekten. Verwondingen en uitwendige gezwellen worden gewoonlijk niet als ziekte beschouwd; toch kunnen zij een dier ook inwendig ziek maken. Daarentegen spreekt men wel van schurltziekte, door de schurftmyten veroorzaakt, en van andere huidziekten en oogziekten.

De inwendige ziekten kunnen slechts uit afwijkingen van de gewone levensverschijnselen worden opgemerkt, als daar zijn: een versnelde pols, een temperatuur hooger dan de normale, fletsheid van de oogen, bij het rund een droge en warme neusspiegel in

Sluiten