Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz.

HOOFDSTUK IV.

l'OEDING EN VERPLEGING 84

1. Scheikundige samenstelling van het dierlijk lichaam 84

2. Stofwisseling. Voedermiddelen en voedingsstoffen en hare verteerbaar¬

heid. Stofwisselingsvergelijking 88

3. De voedermiddelen en hunne samenstelling en de voedingsstoffen en

hare verteerbaarheid en waarde in het algemeen beschouwd:

A. De samenstelling der voedermiddelen 94

B. Voedingsverhouding 104

C. Voeder waarde, waarde-eenheden en voedings-eenheden. . . . 107

4. De verschillende voedermiddelen in het bijzonder beschouwd:

A. Groenvoeder 113

B. Hooi 119

C. Ingekuild voer en persvoeder _ 124

D. Stroo en kaf 126

E. Knollen en wortels 128

F. Granen en zaden 129

G. Bijproducten van fabrieken 131

5. Het toebereiden van veevoeder 134

6. Het voederen 136

A. Het voederen van jonge dieren 138

B. Het voederen van werkdieren en het voortbrengen van arbeids¬

vermogen 141

C. Het voederen van fokdieren en van melkvee 151

D. Het voederen van mestvee 153

E. Voederregeling en het opstellen van voederrantsoenen .... 156

7. Verpleging en algemeene begrippen omtrent de gezondheidsleer der

dieren 159

Tabel, aanwijzende de gemiddelde samenstelling der voederniiddelen , hun

gemiddeld gehalte aan verteerbare stoffen en aan voeder-eenheden . . 167

Sluiten