Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

willig, men heeft hem dus in deze commissie gehaald, in dat bestuur benoemd , hem gemaakt tot voorzitter van dit en secretaris van dat. Het zal u niet veel tijd kosten, heeft men gezegd, een weinig correspondentie, een jaarverslag, wat geldelijk beheer en natuurlijk wat steun en sympathie voor de belangen, die de vereeniging voorstaat. Wanneer zulk een mensch wat zwak is, ongaarne neen zegt, bang is voor booze gezichten, of ook uit plichtbesef zich niet onttrekken wil, dan steekt hij weldra tot over de ooren in beslommeringen, ieder op zich zelve misschien gering, maar alle te zamen als een last van werk. En terwijl gij hunnen ijver looft — hier liggen met dat al voetangels en klemmen.

Voor den lij der-zei ven is het eene eeuwige onrust. Hij is nooit gereed en nooit voldaan. Vierderlei werk ligt op hem te wachten en in de moeilijkheid der keuze weet hij niet waar te beginnen. Hij heeft de pen in den inkt. gedoopt, maar zijn geest dwaalt van 't een naar 't ander, en daar hij alles tegelijk wil doen, doet hij niets. Hij heeft lust misschien in één groot werk, om daaraan zijne krachten te geven, nu versplintert hij ze aan tien kleinigheden en denkt daarna met een zucht aand en arbeid , waarnaar zijn hart uitgaat. Hij is altijd gejaagd, omdat hij weet hoeveel er ligt te wachten, en daar hij, wat hij aan gaven bezit, verdeelen moet over velerlei gebied, brengt hij nooit het voor hem best mogelijke tot stand. Zijn verslag is onnauwkeurig, zijne toespraak slecht in den vorm, zijn artikel niet beschaafd, getoetst en ge-

Sluiten