Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

houden en bouquetten aanbieden en lof toezwaaien aan die zeiven om dien lof moeten meesmuilen, en links en rechts interviewen ook hen, die zoo weinig hebben te antwoorden als een hol vat? Als de herrie en het poeha, de humbug en de reclame er maar eerst zijn, volgt de beroemdheid wel van zelf. En het is verstandig, dat niet ieder wacht, totdat hij als b. v. Pasteur of Röntgen eene groote ontdekking heeft gedaan. Want als iedereen met het worden van een beroemd genie Wilde wachten tot hij ook iets had ontdekt, ook een waarachtig goed boek had geschreven, ook de kunst waarlijk had gediend , ook eene groote en edele daad had verricht — dan kon hij wel misschien zijn gansche leven wachten, en van het beroemd worden kwam niets.

Laat ons daarom genieën aankweeken, onvermoeid. Laat ons in onze kinderen eiken aardigen inval opblazen tot eene uiting van geest, elke liefhebberij aanstonds bevorderen tot talent. Dan zal later de wereld dat talent wel tot genie doen stijgen. Laat ons elke veertien dichtregelen, waarin wordt gehikt en gesnikt, van smart en tranen gezongen wordt, onverwijld begroeten als de geniale uitbarsting der diepste zieleïnnigheid. Als er niet zooveel hersenen en althans veel minder harten in de wereld zijn, om te bewonderen en lief te hebben , dan wij soms in sentimenteele oogenblikken zouden begeeren, welnu, wij zullen ons met spieren en pezen tevreden stellen. Wanneer diepvoelende moralisten bij sommige huiveringwekkende ontdekkingen , die de wereld doet, ons hunne

Sluiten