Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eere, in toewijding, in werkkracht, met meer eer vaak dan zij , die zichzelven heeren der schepping en meteen der arbeidsverdeeling hebben gemaakt.

Doch dit is duizendmaal jammer, dat nu hier en daar zich de meening begint te vestigen, alsof al die ongehuwde vrouwen, wier paden loopen over het stille terrein van huiselijk arbeiden en plicht doen, een werk zouden verrichten van geen belang. Meening, dikwijls gehoord uit haar eigen mond en door anderen gedeeld. De stroomingen van dezen tijd gaan den kant op v;yn het openbare, van wat in de couranten komt, van wat geschiedt in 't algemeen belang. Natuurlijk genoeg, dat vrouwen, die naar voren treden en van zich spreken doen, die bezig zijn in te halen eene schade van eeuwen, den weg banen, vooroordeelen door de praktijk aan de kaak stellen, dat zulke vrouwen van zelf worden geacht te staan boven anderen, voor 't minst te leven een rijker, voller, gewichtiger leven.

Een waan. Wel misschien een opwekkender leven, zeker rijker aan afwisseling, al zijn ook hier de vermoeienissen en teleurstellingen talloos. Maar in zich zelf niet hooger. En er mag eene vriendelijke en bewonderende gedachte uitgaan naar die allen, die haar aangewezen werk en plicht vonden op een terrein, dat zij zeiven niet zouden gekozen hebben wellicht, maar dat nu eenmaal het hare werd. Zooveel gezinnen, wraaruit langzamerhand de broeders en zusters de wereld intogen en ééne overbleef, niet omdat de ouders haar tegenhielden, maar

Sluiten