Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

baljaponnen veel ingewikkelder is dan leeken, die zoo minachtend kunnen spreken van dingen, waarvan zij in 't geheel geen verstand hebben, wel bevroeden.

Wij mogen echter vertrouwen, dat de zaak nauwlettend en ernstig zal overwogen worden, gelijk ook dat andere, voor oningewijden zoo verbijsterende geval, dat de backs van beide kanten al het werk deden. Zonder twijfel is dit alles in volmaakte orde, maar der sport onkundigen zijn geneigd de backs over deze onbillijke arbeidsverdeling te beklagen. Maar allen te zamen kunnen wij ons verblijden in het feit, dat die Gooische keeper in zoo uitstekende conditie was. Daartegenover staat weer — daar geene aardsche glorie volkomen is —, dat de wedstrijd zonder eenig vuur gespeeld werd, wat onaangenaam schijnt voor de deelnemers. Laat ons hopen, dat de dagbladen ons spoedig in hunne kolommen van een volgenden wedstrijd gunstiger tijding kunnen brengen. Laten zij ook niet verzuimen zoo spoedig mogelijk de wereld te verlossen van de onzekerheid, of de gouden muntjes nu voortaan in eene geheele franje of verspreid gedragen worden. Zulke open vragen, die altijd eenige onrust wekken, mocht men niet vermelden voor men er meteen de oplossing bijvoegen kon. Waarvoor kan zulk eene spanning goed zijn? Het heeft iets van het slot van een hoofdstuk bij Aimard: „en de Apache het pistool op Vrijkogel's voorhoofd drukkend. ..." terwijl wij eerst drie hoofdstukken later worden ingelicht of Vrijkogel voor dézen kogel al of niet vrij bleek.

Sluiten