Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heelemaal nieuw is dit niet. Want reeds ten tijde van Karei den Groote torsten de frankische jongeheeren op hunne wandelingen een rotting mede, dien een kloosterkroniek huiverend omschrijft als een ;,gru\velijken knuppel". 1 Eene allerbelangwekkendste uitvinding, die in een tijd, waarin zoo weinig ernstigs omgaat, niet nalaten kan de aandacht te trekken, zijn de poppenvisitekaartjes, die den naam van de pop en ook haar adres vertoonen en in eene kleine reticule (een gevaarlijke naam voor een vitter) gedragen worden. Ook kleine spaarpotjes heeft men in de poppenkamer, en als de spaarpot goed gevuld is, kan de pop er een nieuw costuum voor krijgen. Ik wed, dat nurksche menschen, in plaats van dit nu eens aardig te vinden, aanstonds met eene vergelijking zullen aankomen tusschen deze „goedgevulde poppenspaarpotten" en de leege magen van honderde kinderen, tusschen de kleine poppen-capótes met donzen randjes en hün sjofel gekleede, huiverende lichaampjes. Maar op die wijze kan men op alles wel wat aanmerken !

1 „Bacillus rigidus et terribilis". Chron. St. Gallense bij Pei'tz. Mon. Germ. II, 747.

Sluiten