Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI

VEELZIJDIGHEID.

Ik mag gaarne in den vroegen morgen, als de stad nog eerst begint te ontwaken, een ritje maken in de frissehe buitenlucht, om dan verkwikt en opgemonterd aan den arbeid te gaan. Het is aangenaam de ondervinding op te doen, dat de morgenstond inderdaad goud in den mond heeft, een soort goud, waarnaar maar weinigen verlangen. •

Dezer dagen maakte ik mijn gewone tochtje en steeg even af aan de uitspanning met het mooie gezicht op de rivier, om een glas melk te drinken. Onder de veranda zat een ander wielrijder, een mijner medeburgers, die bezig is naam te maken in de geleerde wereld door zekere onderzoekingen. Wij kenden elkander zoo wat, en hij vroeg inij , of hij even mijne pomp gebruiken mocht: hij had de zijne vergeten. Het kleine hulpbetoon bracht ons in aangenaam gesprek.

Sluiten