Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en verdiept zich niet in godsdienstige of moreele overpeinzingen. Als de tijd gekomen is om op te stappen, zorgt men voor eene kerkelijke begrafenis en verder hoopt men het beste." Behalve die kerkelijke begrafenis, wat alleen voor Parijs geldt, is dit precies mijne meening. . . Maar wat zijn wij bezig in den vroegen morgen! Rijdt gij mede terug?"

Wij stegen op, en terwijl wij gang maakten, vroeg ik nog (want hoeveel eerbied ik ook koesterde voor de geleerdheid van mijnen vriend, hij had mij niet overtuigd): „En is dat nu uwe veelzijdigheid?"

„Hoor eens," zeide hij, met een nijdigen trap op de pedaal, „veelzijdigheid is goed; maar al te goed is buurmans gek."

Thuis gekomen nam ik de Camera Obscura uit mijn kast en sloeg de bladzijde op uit 's Winters buiten: nJe mot gien beest om z'en haar verachten, ik denk dat 't niet past en dat je der geen zegen op hebben kenne.... en ik zal dat zwarte kuitje aanleggen, zoo goed als dat bonte. . . ."

„Maar as 't nou eens een rood kuitje was?"

„Ja, dan most et weg, die brandrooie mag ik niet," zegt de filosofische boer. ..."

Sluiten