Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII

SCHANDALEN.

Een marktplein in de eene of andere vaderlandsche stad. Een verfonfaaide, bebloede, half dronken kerel, dien twee agenten naar de wacht sleepen.

Hunne vuisten houden hem stevig vast, minder omdat hij neiging tot vluchten vertoont, dan wel, omdat hij anders zou neersmakken op den grond. Eene diepe snede kerft zijne wang, en het bloed is in zijn stoppeligen, grijzenden baard geloopen en op zijn boezeroen, dat hem in het gevecht bijna van 't lijf is gescheurd. Zoo hebben zij hem gevat, en hij laat zich meetrekken, voorover gebogen, gesteund onder de oksels, vloekende nog en tierende tegen den vijand van daareven.

Een buitenkansje voor die het verzetje juist treffen! Dat draaft en joelt achter de vertooning aan, dat staat en duwt en verdringt zich, om maar dichtbij te kunnen genieten. Een troepje schoolknapen, geheel oog en oor;

Sluiten