Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo aanstonds het „opbrengen" zijn regelmatig beloop heeft gehad en de deur van het bureau door den agent is dichtgeworpen, onvermurwd door de nieuwsgierige oogen der jongens, gelijk slagers, wanneer zij de verordening gehoorzamen , den slachtstal onbarmhartig sluiten , juist als 't mooi zou worden, dan lost het troepje zich op, de meêgezeulde kinderen herademen, het vleesch wordt besteld, de glazen ondergaan van nieuws hunne wasschingen en de rust is teruggekeerd.

De zaak in 't algemeen is niet zoo onschuldig. Lust op schandaal zit er diep in, al .openbaart het zich „gekuischter" dan door een dronkaard na te loopen, die opgebracht wordt, Als keur van Haagsche vrouwen, van hooge geboorte, van beschaving, van delicaatheid, in groot gala opkomen om Yvette Guilbert te huldigen en haar te hooren voordragen hare liedjes, zeer los, zeer geestig, maar zoo gepeperd, dat niet alleen Vestaalsche maagden er bij zouden blozen, dan is het niet anders dan schandaalzucht. Er is een groot verlangen in menschen om het naadje van de kous te weten van deze of die geschiedenis, die, heeft men hooren zeggen, niet geheel in den haak moet wezen. Met verkneuterend welbehagen verdiepen zij zich in een proces, een familiedrama, en meedoogenloos en onkiesch gaan namen en handelingen over de tong.

Wij hebben geen wildedierengevechten, geen gladiatorenspelen meer, geen openbare terechtstellingen en brandmerken en geeselen en op de kaak zetten. Maar de

Sluiten