Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

't Behoeft wel geen betoog, dat dit geen algemeen oordeel is. Alsof ik niet wist hoevelen een ingekankerden haat voeden tegen al wat schandaal is en tegen de ziekelijke, slechte belangstelling er in. Waarlijk, Betsy en Charlot zijn de eenige meisjes niet, die gewaarschuwd worden, en vele ouders uit alle klassen onzer samenleving prenten het hunne kinderen in, dat zij (in letterlijke en in figuurlijke beteekenis) moeten doorloopen en niet blijven staan kijken. Doch laat het veel ernstiger nog geschieden. Want er is geen ander middel. Wetten? O, zij hebben veel gedaan, ook op dit gebied. Wij hebben onze gevangeniswagens, onzé gesloten slachtstallen, onze verboden opvoeringen, ons toezicht op liedjesverkoop langs de straten. Maar wetten kunnen niet verbieden, dat menschen belust zijn op schandalen. Die lust wordt het beste in de huisgezinnen bestreden door afkeer te wekken van alles, wat bont is en de groote trom roert en gemeen is en prikkelt.

De wet kan groote en kleine menschen niet uit de rechtzaal houden, maar ouders kunnen het hun kinderen doen. De wet staat machteloos tegenover de chronische vergiftiging , waarmede zekere literatuur ons volk teistert, duizendmaal venijniger dan eene influenza-epidemie; maar in de huizen kan reinheid worden gekweekt, opdat eenmaal (wanneer zal het zijn?) de openbare meening zich verheffe tegen dezen «gruwel der verwoesting". De wet vermag niet tegen te gaan, dat lieden te hoop loopen, als er iemand wordt opgebracht, maar kinderen

Sluiten