Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar deze lijdzaamheid is onduldbaar. En zij is ook het laatste woord niet. Er is een harnas, waarop deze pijlen afstuiten. Tegen dit vergif is een kruid gewassen. Maar moeielijk is het zijne platen en schubben ondoordringbaar aanéén te smeden en zwaar valt het de

O

plant te kweeken, waaruit het heulsap zal worden getrokken. Maar het kan, het kan langsden wegvanzedelijken moed en niemand behoeft dien weg te vinden. Hij is aangewezen in wat rijke en diepe geesten over de beste, afdoende tegenweer hebben gedacht en uitgesproken. En waarborg voor zijne echtheid vind ik hierin, dat de tegenstrijdigste namen zich op dit punt vereenigen , dat hier overeenstemming bestaat tusschen menschen, die in andere opzichten van elkanders gezelschap vreemd zouden opzien.

Dit allereerst: Verdedig u met woorden nooit, ga nimmer op den laster in.

„Spreek van uzelven niet ten goede noch ten kwade, ' zegt Beets. En Multatuli: „Toen Theseus, nadat hij den Minotaurus verslagen en Ariadne bevrijd had, beschuldigd werd een klosje garen uit het werkdoosje der prinses te hebben gestolen, had hij groot ongelijk zich met die praatjes in te laten." — „Dat had hij ,valt hier de oude Grieksche wijze, Solon, in. „Het is het best, dat men de menschen stil laat praten, hun oordeel is vaak zoo onbillijk, hun smaak zoo grillig, hun gebabbel zoo ongepast." En dat is weder koren op den molen van een wijsgeer als Schopenhauer. „Wij zullen", oordeelt

Sluiten