Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen bij te brengen van Oost en West in verbijsterenden rijkdom. De Hebreeuwsche spreukendichter:

„Wanneer Jahwe een welbehagen heeft in iemands weg Doet hij ook diens vijanden vrede met hem houden. '

Homerus:

.niets is beter dan deze te noemen,

77 "

edeler niets, dan als samen de man en zijn gade in eendracht voeren 't bestier van hun huis, tot verdriet van booze bemjders."

Mimnermus:

„het is het beste, dat men voortga zich goed te gedragen."

De apostolische briefschrijver: „Leidt een goeden wandel onder de heidenen, opdat in hetgeen zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij om de goede werken, die zij aanschouwen, God verheerlijken ten dage der bezoeking." En die ander: „Wij weten, dat die God liefhebben , alle dingen medewerken ten goede.

Uit onzen tijd Multatuli, die eene vergelijking heeft van iemand, die, het hoofd omlaag, aan een luchtballon hangend, snel naar beneden daalt. Elke stip, juist loodrecht onder den armen drommel, schijnt tot hem op te stijgen en vertoont zich als de punt van een dolk en raccourci. Hij meent gespietst te worden. Optisch bedrog! Het lijkt maar zoo, zoolang gij belieft te dalen. Houd u op boven dat gespuis of, liever nog, blijf stijgen, dan zult gij holte ontdekken in al wat beneden is. Wat puntig scheen wordt een kuil.

Sluiten