Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eigen genot te kunnen leven — zij, opgevende eigen genot om de stem van hun geweten te kunnen volgen. Hier breekt laster zijne pijlen stuk. Hij schiet ze zelfs niet af. Deze prooi begeert hij niet.

Onfeilbare tegenweer, in waarheid. En vóór iemand zich haar verwierf, heeft hij zich moeten oefenen rusteloos. Maar elke dag van oefening maakte hem sterker tegen laster, die zooveel anderen brak, ter nederwierp, rampzalig maakte. En hij heeft leeren gelooven, innig en volkomen gelooven, in deze twee waarheden: niets is zoo slecht, of het bedoelt den vrome mede te werken ten goede; vroomheid en deugd hebben niet noodig haai tegenweer te zoeken in iets buiten zichzelve, zij zijn hare eigen hulp en schut.

Sluiten